Większość ludzi ma złe skojarzenia z tym terminem, a to wszystko pomimo znajomości tego co się kryje pod tym hasłem. Jaka jest prawdziwa definicja? Co takiego sprzedaż bezpośrednia wnosi na rynek czego nie można zrobić inną metodą?

Przede wszystkim podsuwa produkt lub usługę bezpośrednio do klienta z dala od biur i innych stałych lokalizacji. Prezentuje się produkt na żywo w czasie rozmowy twarzą w twarz. Spotkanie jest prowadzone przez osobę, która przedstawia produkt, dzięki temu taka osoba może przyjąć dowolną strategię prezentacji, dopasować ją do siebie itp.

Sprzedaż bezpośrednia daje szansę osobom, które poszukują dodatkowego źródła dochodu i nie narzuca wymagań związanych z wiekiem, płcią, wykształceniem albo doświadczeniem. Daje też szansę na prowadzenie własnego biznesu jeśli jest częścią firmy Marketingu Sieciowego.

Większość osób zajmujących się zarabianiem w ten sposób poświęca na to jedynie wolny czas. Istotne jest też to, że osoby prowadzące taką działalność nie są zatrudnione w firmie, której produkty dystrybuują, są jej partnerami. Operują własnym biznesem, z którego mogą czerpać korzyści z tego wynikające, pomimo że muszą zaakceptować odpowiedzialność i ryzyko związane z jego operowaniem.

Dla klientów jest to miła odmiana robić zakupy we własnym domu zamiast w centrum handlowym. Dla partnerów z kolei jest to szansa na zrobienie kariery jeśli przyłożą się do pracy w pełnym wymiarze czasu.

Koszty rozpoczęcia własnej działalności w sprzedaży bezpośredniej zazwyczaj są bardzo niskie. Nie wymagana jest inwentaryzacja albo jakieś zobowiązania pieniężne. Stoi to w jawnej sprzeczności z innymi możliwościami inwestycyjnymi, które mogą wymagać znacznych wydatków i narazić inwestora na ryzyko dużych strat.

Korzyścią dla konsumentów w sprzedaży bezpośredniej jest wygoda, wyjaśnienie działania i dostawa do domu produktów czy usług. Co więcej, sprzedaż bezpośrednia często stanowi jedyny kanał dystrybucji produktów, których nie można nigdzie indziej dostać. Tradycyjne firmy nie mogą sobie pozwolić na kosztowne reklamy i trzymanie produktów na pułkach sklepowych co sprzyja rozwojowi sprzedaży bezpośredniej w gospodarce i służy konsumentom przez dostarczenie produktów wysokiej jakości.

Tym co sprawia, że sprzedaż bezpośrednia tak dynamicznie się rozwija jest marketing sieciowy. Udowodnił on swoją wartość już na przestrzeni dziesiątków lat jako najefektywniejsza metoda wynagrodzenia dla partnerów i dostarczania produktów klientom.

Nie można mylić sprzedaży bezpośredniej z marketingiem bezpośrednim albo ze sprzedażą na odległość, które można określić jako interaktywny system marketingu (reklamy), gdzie wykorzystuje się jedno lub więcej środków masowego przekazu, gromadzi i czasami handluje bazami danych. Przykładem takiego marketingu jest telemarketing albo masowy mailing.

Zdarza się, że firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią wykorzystują niektóre z technik marketingu bezpośredniego ale podstawą sprzedaży bezpośredniej jest rozmowa twarzą w twarz i budowanie relacji z klientem.

W Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego jak „kodeks postępowania” firm sprzedaży bezpośredniej. Nie jest to oficjalny dokument rządowy. Są to wytyczne postępowania zgodnie z etyką tej metody dystrybucji. Firmy które chcą być traktowane poważnie na światowym rynku marketingu sieciowego przyjmują ten kodeks i wdrażają go w życie. Daje im to możliwość członkostwa w DSA (Direct Selling Associations).

Organizacja ta chroni konsumentów, sprzedawców bezpośrednich, promuje uczciwą konkurencję oraz etyczne reprezentowanie branży. Kodeks jest miarą samokontroli branży sprzedaży bezpośredniej. Często zapisy tego kodeksu przekraczają wymogi prawne danego kraju.

Z całością kodeksu można zapoznać się tutaj (wersja angielska).

Tak przy okazji jak wejdziesz na stronę sprawdź czy Twoja firma jest na liście tych „dobrych” :)

Nigdy się nie poddawaj

Zobacz także